-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

تجمع دو هزار وزیرستانی درکابل


کانال ارتباطی گزارشنامه افغانستان از کابل خبر می دهد که دو هزار تن از ملیشه های وزیرستانی و کوچی ها به همراهی نفراتی از دیگر ولایات درکابل تجمع کرده اند. قرار است این شبه نظامیان به شمالی، جبل السراج و گلبهار اعزام شوند. منبع می گوید که گرد آوری شبه نظامیان برای استقرار درهمین استقامت ها با شتاب ادامه دارد.