-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

همدم قدیمی آمرصاحب

رضا دقتی:

وقتی طالبان میگویند پنجشیر را تسخیر کردیم، خنده‌ام میگیرد!