-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

خطای محاسبه و شکست پنجشیر از چی بود؟


عزیزآریانفر

درس های خیزش نافرجام پنجشیر و شکست آن:

از دید استراتیژیکی در نبردهای پنجشیر مسوولان آن مرتکب برخی لغزش های نابخشودنی شدند: 

نخستین لغزش در عرصه سیاسی بود که رهبران پنجشیر فریب وعده های چرب و نرم سران پاکستان را خوردند. در بازدید هیات رهبران شمال از پاکستان، رهبران محیل و زرنگ پاکستان رهبران سیاسی پنجشیر را با نشان دادن باغ های زرد و سرخ اغفال کردند و گول زدند. به این رهبران چنین نمایانده شد که دشمن مشترک یعنی دولت غنی دیگر سرنگون شده است و دولت فراگیر و همه شمول در راه است و جنگ دیگر تمام شده است. طالبان هم تغییر کرده اند و بسیار پراگماتیک شده و درس هایی از گذشته آموخته اند. 

به هر رو، رهبران سیاسی و نظامی پنجشیر دچار یک رشته لغزش های راهبردی شدند:

نخستین گزینه جنگ جبهه یی بود که در این صورت باید پیش از پیش دست کم برای چند ماه آرد، گندم، شکر، روغن، تیل ، دارو  و سایر  نیاز های چند ماهه جبهه را تامین می کردند. تنگی ورودی پنجشیر را منفجر می کردند و اصلا  طالبان را به درو دره راه نمی دادند. در این گزینه باید جنگ را در محور تخار توسعه می دادند تا موفق شوند حد اقل کنترل تخار را  در دست داشته  و عقبه یی را به سوی تاجیکستان بگشایند‌.

جنگ جبهه یی در یک دره محاصره شده بدون امکانات درست نبود‌.

گزینه دیگر جنگ چریکی بود. در این گزینه مردم را به موقع از دره بیرون کرده، نیروهای خود را در دره های جانبی جایگزین می ساختند و طالبان را بدون تلفات تا اعماق دره می کشیدند و سپس جنگ پارتیزانی را در برابر آن ها هم در درون دره و هم در ولایات همجوار به مقصد گسترش جغرافیای جنگ به راه می انداختند. 

در هر دو گزینه باید بازپسگیری تخار در اولویت قرار می داشت.

 در عین حال، جبهه برای جلب کمک های سایر کشورها باید یک نفر مسوول سیاست خارجی و روابط بین المللی می داشت. اما در این کار غفلت شد. 

در عین حال،  کار اطلاعاتی در جبهه بسیار ضعیف بود و نتوانسته بودند عوامل نفوذی دشمن را به درستی کشف و خنثی سازند.