-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

طالبان درمخابره ها چیغ می زنند

 خبر می رسد که کاروان نظامی طالبان بعد از حمله پهپادی برموضع رهبری مقاومت ملی به داخل دره پیشروی کرده بود؛ به طور کامل در دام افتاده است. طالبان در مخابره های شان درتلاش ناکام برای خروج، چیغ زده روان هستند.

اقدام پاکستان در زدن محوریت رهبری پنجشیر قابل پیش بینی بود. پیروزی پنجشیر درمعادله جاری، ظهور دو بارۀ افغانستان است که موج جنگ را دو باره به سوی سرحدات پاکستان می کشاند. جنگ وارد فضای خاص خود شده است و حتی می توان گفت که جنگ جدید بعد از خروج امریکا و ناتو، هنوز به درستی شروع نه شده است. پنجشیر ظرفیتی به مراتب نیرومند تر از چیزی دارد که در رسانه ها بازتاب دارد. این مرکز، سرنوشت سیاسی و نظامی کشور را تعیین می کند. به زمان نیاز است.