-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

چنین شوکی هرگز ندیده بودیم...


 اشرف غیرت، صرفاً یک آدمک نیست؛ یک آئینه صاف است که ذهن و دیدگاه طالبان را نسبت به نهادی پایه - دانشگاه - تصویر و تجسم می دهد. من حالا یقین دارم که طالب و پاکستان این بار به شکل انفجار مقناطیس های خود شان انفجار خواهند کرد و توته های شان ناپدیدار خواهند گشت.