-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

این حساب کاربری فیس بوکی جعلی است که به نام من فعالیت دارد. لطفاً به شبکه های خویش اطلاع دهید که نشرات آن را به نام من حساب نه کنند. از همکاری شما پیشاپیش مشکورم.