-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

محسن داور از مقاومت پنجشیر ستایش کرد

 

محسن داور سیاستگر پاکستانی و رهبرجنبش دموکراتیک ملی درتویترش چنین نوشته است:

مقاومت پنجشیری ها در وضعیتی که امریکا و متحدانش افغانستان را به حال خود رها کرده اند؛ ستایش برانگیز است. عناصری در پاکستان و جا های دیگر نسبت به این وضع تظاهر به بی طرفی می کنند؛ اما مشتاقانه منتظر سقوط پنجشیر اند و نمی توانند کسی را گول بزنند.