-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

عمر مستعمره سازی افغانستان، برای پاکستان سخت کوتاه است

 به غیر از یک قشر کوچک قومیت گرای منجمد الفکر، یک قشرکوچک طالبان مغز شویی شده و یک قشرکوچک طالبان نکتایی دار، مابقی همه ای مردم در داخل و خارج از افغانستان درک می کنند که پاکستان پس از ده ها سال خودش را درموقعیتی می بیند که افغانستان را مستعمره ساخته است. 

پاکستان هیچ ابایی هم ندارد که ملیشه ها وقطعات ارتش پاکستان درلباس محلی، درپنجشیر می جنگند و آزادانه به زبان اردو مصاحبه هم می کنند. عمران خان صریح می گوید که افغانستان را آزاد کرده ایم. شاه محمود قریشی درنقش وزیرخارجه طالبان سرگرم لابی گری است. اما چرا وارخطا معلوم می شوند؟

بدین علت که پاکستان با مشت زد؛ با لگد گیرمانده. تاریخ افغانستان را بنگریم. عمرمستعمره گری اش همیشه کوتاه است. هیچ کشوری شبکه حقانی را به رسمیت نخواهد شناخت. جامعه شهری و روستایی افغانستان هرگز مقهور جهالت چسبناک طالبی نمی شود. طالب ازنظرنظامی به زودی در پنجشیر از چند مفصل شکسته خواهد شد. افغانستان پس گرفته می شود. پاکستان مرتکب خطای محاسباتی سختی شده است.