-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

جنگی تاریخی درپنجشیر درحال وقوع است

 قشون مقاومت ملی دربمباران شبانۀ ارتش پاکستان و تعرض واحد های زمینی به داخل درۀ پنجشیر، درفضای خاصی قرار گرفت و انتظام دو باره به سرعت دردست انجام است. انگیزه قوت ها قوی وپخته است. به نظر می رسد که نسخت باید سکنۀ غیرنظامی از بسترهای اساسی خارج شوند تا محیط به طور کامل نظامی شود. این تجربه درگذشته نتیجه یی بسیار ثمربخش داده بود. نیروهای مختلط اردوی پاکستان، اجیران پنجشیری، طالبان چند ملیتی تجربۀ جنگ و اسیرشدن ناگهانی را درپنجشیر ندیده اند؛ فقط گاهی شنیده اند و باورشان نمی آید که قرار است چی اتفاقی بیفتد. 

دلیلش این است که این اولین بار است که طالب و اردوی پاکستان با نیروهای مقاومت ملی مستقیم در جنگ اند. اکثریت قاطع قوای متجاوز، درچند نقطه، غیرمنتظره و در اوج ظاهرآرام پنجشیر، به اسارت درخواهند آمد و کشتار سختی روی خواهد داد. نمی دانم که صاعقه چی وقت فرود می آید، قبل از زمستان با درجریان زمستان.