-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

عملیات گیر و گرفت و سرکوب درکابل آغاز شده است


اطلاعیه و هشدار به جبهه مقاومت ملی

 گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع انفرادی و کانال های مختلف کشفی و امنیتی درکابل به همه ای پرسونل سکتور های دفاعی و امنیتی سه گانه قبلی اطلاع می دهد که فرماندهان عملیاتی طالبان درجلسات متعدد در روز های اخیر بر شروع عملیات گیر وگرفت و قتل عام منسوبان نظامی و امنیتی به فیصله رسیده اند. افراد زیادی آنان را در تهیه فهرست ها و سیاهه ها همکاری کرده اند. 

همزمان با قوام گیری نبرد تاریخی علیه لشکریان بیگانه در حوزه پنجشیر، رهبران شکبه حقانی از ترس وقوع قیام های چند مرکزه در گوشه و کنار کابل به شدت هراسان شده اند. آن ها تصمیم دارند ضربۀ اصلی و غافلگیرانه را بالای پنجشیری های و شمالی والی های ساکن پایتخت وارد کنند. عملیات تلاشی خانه به خانه، غصب مال ومنال و آدم ربایی آغاز شده است. هم اکنون صد ها تن از افراد مظنون به همکاری با حکومت قبلی به شمول شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی در بند گروه طالبان اند. ما توجه منابع ناظر داخلی و بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و نهاد های ناظر بر حفظ حقوق بشری درسطح دنیا را به منظور جلوگیری از راه اندازی یک حمام خاموش جلب می داریم. تا دیرنشده، کاری کنید.