-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

فوری/ عملیات بازداشت پنجشیرها درکابل


ساکنین نواحی یازدهم، پانزدهم و هفدهم شهر کابل

منبع معتبر گزارش داده اند در جلسه دیروز طالبان فیصله صورت گرفته است که در این نواحی اکثریت مردم پنجشیر و شمالی زیست دارند و عملیات پاک سازی تلاشی خانه به خانه توسط نیروی ویژه پاکستانی و تیم البدر باید صورت می‌گیرد. جوانان مطلع  متوجه باشد.

شروع برنامه قبل از نماز صبح آغاز میگردد و هیچ کس حق بیرون شدن از منازل خود را در ۲۴ ساعت نمیداشته باشد .