-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

عقب صحنه وقایع کلانی درجریان است

 رویداد های دراماتیک و تازه ای در محافل نظامی و دپلوماتیک در جریان است که به ملاحظه حساسیت و سریت مسآله از شرح آن می گذرم. فقط یاد آور می شوم که تروریزم و هم کاسه های داخلی و خارجی شان این بار شوکه خواهند شد و دسته جات ترورُ‌از چند طرف و به شیوه یی جدید «پخته پرانک» می شود.