-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

لوک کافی: جنگ پنجشیر برای بقای افغانستان است

از رُخ نامه معروف بیانگر

 لوك كافى رئيس مركز  پاليسى خارجى امريكا و بنياد ميراث : جبهه مقاومت ملی در پنجشیر برای بقا و آینده افغانستان می جنگد.آنها برای تثبیت ، رشد و قوی شدن باید تا زمستان زنده بمانند. آمریکا و جامعه بین المللی باید تمام تلاش خود را برای تحقق این امر انجام دهند. برای پنجشیر دعا کنید! 

Luke Coffey the Director of US Foreign Policy Center and Herritage Foundation: The National Resistance Front in Panjshir is fighting for the survival and future of Afghanistan.  They must survive the winter to stabilize, grow and become strong.  The United States and the international community must do their utmost to make this happen.  Pray for Panjshir!