-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

تروریست قوم ندارد

مسعودیان

با خائنین آشنا شوید!

مولوی قیام نام دارد یکی از فتنه گران پنجشیر است. وی همکاری نزدیک با طالبان دارد. 

روز ورود طالبان به دشت ریوت پنجشیر خود و پسرش طالبان را راهنمایی کردند و تمام کان کیف قریه مذکور را در اختیار طالبان قرار دادند و از بلند گو های مساجد مردم را تشویق به تسلیمی می‌کردند. 

در بدل چند روپیه جیره از پنجابی ها حاضر شد از هجوم لشکر جهل به خانه و کاشانه اش حمایت نماید مردم خائنین را فراموش نخواهند کرد..