-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

مقر ولایت پنجشیر در محاصره افتاد

 خبر تازه از آوردگاه پنجشیر مشعر است که نفرات طالبان مستقر در مقر ولایت پنجشیر در محاصره قرار گرفته اند. 

قوای مقاومت تجدید نیرو کرده و از دره ها بیرون زده و محور های طالبان از زمانکور تا مقر ولایت زیر ضربات لاینقطع موشک، مسلسل و تفنگ پیاده قرار داده اند. 

بعید است طالبان در یک خط راه دوام بیاورند و از دالان سنگ تا مرکز ولایت در عقب باغ سبز حتی یک روز خود را بدون تلفات سپری کنند.