-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

تیشه و کلندِ حکمتیار بر آرامگاه مسعود بزرگ

 گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که افراد پنجشیری طرفدار حکمتیار، به اشارۀ شخص حکمتیار سنگ آرامگاه مسعود بزرگ را شبانگاه شکسته بودند. افراد همایون جریر و حشمت ارشد درین ماجرا دست دارند و جالب آن است که دیگر پنجشیری های پیوسته به طالبان نیز شاهد واقعه بوده اند. معاون والی ولایت پنجشیر این گمانه زنی را که طالبان به سنگ آرامگاه بی حرمتی کرده اند؛ رد کرد و گفت که افرادی دست به این کار زده اند که با مسعود «تضاد» داشته اند.

حکمتیار از مسعود شکستی خورده است که هفت دریای خروشان، آتش درون او را نمی تواند فروبنشاند.

 طالبان درانی دو باره آن درست کردند اما ماجرا هایی وحشتناک هنوز در راه اند. شوخی تاریخ این است که جنرال جرأت شکنندۀ درونی نظام پنجشیر یک باند گروپی را تشکیل داده است به نام « روند حراست از دست آورد های جهاد ومقاومت» که چیزی بیش از یک غرفۀ قاچاق و خدمات اطلاعاتی به آی اس آی نیست. طالبان گفته اند که عامل مخرب را پیدا می کنند.