-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

به سلسله معرفی خائنان داخلی پنجشیر

 با خائنین آشنا شوید!

اقتدار هندوکش

حاجی فیصل سکندری نام دارد از جاسوس های درجه یک طالبان در پنجشیر است.

 وی در معامله بعضی نقاط پنجشیر به خصوص دشت ریوت، خاواک و پریان نقش اساسی داشت و در بین مردم تبلیغات دروغین و منفی انداخته و موضوع محله و منطقه گرایی را مطرح ساخته بود که گویا مقاومت شما فایده ندارد و به فرد فرد مقاومتی ها تماس گرفته و تفرقه اندازی نموده بود.

گفته میشود از طرف طالبان وعده ای مقام ولایت پنجشیر برایش داده شده بود. چند روز قبل با یک تعداد افراد و مولوی های خائین به مقر وزارت امور داخله رفتند وبه یکی از طالبان دستار و گل بردند. خیانت فیصل و امثال آن نباید فراموش مردم ما شود و این خائنین نباید بدون مجازات بمانند مردم دشت ریوت کسانی که‌ در شهادت شهدای تان نقش داشت را نگذارید به راحتی گشت و گذار نمایند .