-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

بی موجب دشمن تراشی نکنید

از طرف  جمعی از فرماندهان مقاومت

در این چند روز می‌بینیم که بعضی از جوان های نا بلد به جنگ و بی خبر از گذشته همه ما  شروع کردند به بد و بیراه نوشتن علیه همه قمندان های مجاهدین.

دوستان گرامی، اول این که در معامله و تحویل دهی نظام به طالبان  ما هیچ نقش نداشتیم و حتی خبر نداشتیم  به همان دلیل  اکثریت ما با خانواده های خود در کابل گیرمانده بودیم.

دوم این که پس از مشکلات زیاد خود را به کشورهای همسایه رساندیم و کشور های آسیای میانه  تا دهم سپتمبر جشن های ملی شان است و هیچ گونه کار سیاسی یا ... از این طریق ممکن نیست، باید صبر کنیم به بعد از دهم سپتمبر.

سوم این که این بار  میدان جنگ  علیه طالب  چهره متفاوت خواهد داشت، شما می‌بینید که هزارها زن و دختر این کشور در جاده ها اعتراض مدنی دارند وعلیه اشغال کشور توسط پاکستانی ها و مزدوران طالب شان شعار می دهند.

پس بهتر است که هرکدام شما صدای مقاومت علیه طالبان و باداران شان شوید نه گلایه کننده ها.

البته شما هم  مثل هرکدام ما  مسولیت دارید که کمر تان را بسته کرده و وارد میدان جنگ شوید، اکثریت ما( قومندان ها) مثل شما جوان بودیم که علیه روس ها و یا طالبان  اسلحه گرفته بودیم و بدون هیچ گونه امتیاز مادی  رزمیدیم.

حالا هم قوه دافعه تبلیغاتی تان را صفر نموده و قوه جاذبه تان را بیشتر فعال کنید  چون ملت با طالب مخالف است ولی باید  همه ما  اخلاق حمیده و حسنه در حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع  از خود نشان دهیم تا مردم همرای ما  جمع شوند.

و باید یاد آور شوم  که اکثریت بزرگان حوزه مقاومت  بزودی  زیر چتر  شورای عالی مقاومت جمع خواهد شد و سنگر مقاومت را از ولایت مردخیز و قهرمان پرور  پنجشیر به مناطق مختلف کشور  وسعت خواهیم داد به توکل خدا.