-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

پاکسازی فرهنگی بربرها در بلخ باستان

 دیوار نخبه گان بلخ که توسط فرزندان برومند بلخ ساخته شده بود، به وسیلۀ طالبان پاکستان به این روز و حال رسید.

این خشن ترین نماد حضورتروریست ها درشمال است.