-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۶, سه‌شنبه

آماده گی برای جنگ های سرنوشت ساز زمستانی

 آماده گی ها برای نبرد های زمستانی در حوزۀ پنجشیر و اندراب ها.

طالبان نا شکیبا ترشده و امکان دارد دست به یک رشته اقداماتی بزنند که وضع را زود تراز موعد انتظار تغییردهد؛ هرچند تغییرات، به ضررخود شان تمام خواهد شد. یک اشتباه جبران نه شدنی طالب، تهدید تاجیکستان به تصرف است!

 منابع می گویند که طالبان فیصله شان این است که تا رسیدن زمستان و افتادن برف، پنجشیر را از پایگاه های مقاومت پاک کنند. اما این خیال خام نشانه یی از سردرگمی و لجاجت افسران پاکستانی است. رزمنده گان پنجشیر و اندارب به این اعتقاد اند که با افتادن برف، تحرکات تعرضی طالبان بطی شده و حملات آنان برای محو طالبان سرعت بیشتری خواهد گرفت.