-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

طالب به هیچ پیمانی نمی ایستد

 در روز های اخیر گروه طالبان در ناحیه ۵ شهر کابل ۳ تن از افسران کماندو را شهید و در آخرین اقدام شب گذشته این گروه یک تن از قوماندان تولی قطعه عملیاتی ۳۳۳ را از ناحیه ۸ شهر کابل در نخست از منزلش بیرون و سپس شب هنگام کشته اند .