-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

شگفتی انگیز است

 شگفتی انگیز است. با وجود بستر داغ و خبر خیز حوزۀ افغانستان، تفاوت میان نشرات ایران انترنشنال و افغانستان انترنشنال، زمین تا آسمان است.