-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

در 9 سپتامبر امکان انفجار اجتماعی درافغانستان قوی است

گرداش امواج جنگ در پنجشیر و پنجشیر های دیگر

 بنا به اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان اعلام قیام عمومی علیه طالبان تکانه تازه یی در مبارزه مسلحانه و سیاسی علیه دشمن متجاوز به وجود آورده است. 

همزمان رهبران نظامی پنجشیر درپایگاه های استراتیژیک جنگی آن ولایت، روی اجرای برنامه نبرد سراسری و فرسایشی به فیصله رسیده اند.

 از ساعت چهار بعد از ظهر دیروز، حملات برمواضع دشمن درسراسر وادی آغاز شده است. طالبان تلاش دارند تا یک پنجشیری دست نشانده را درکابینه بیاورند که بتواند اندکی از هیجانات رزمی بکاهد. برای فعلاً نظرشان این است جنرال جرأت را به حیث والی پنجشیر معرفی کنند؛ اما بحث درین است که امکان دارد معرفی وی دامنۀ حملات ارتش مقاومت برای بیرون راندن قوای بیگانه از پنجشیر را گسترش دهد. 

شروع جنگ آزادی بخش در پنجشیر، مقامات پاکستان را که پروژه اشغال کامل افغانستان را تمام شده فرض کرده بودند، بسیار دستپاچه کرده است. یک بار دیگرکارنامه هایی در نبرد افغانستان ثبت خواهد شد که در تاریخ جنگ های چریکی جهان نظیر آن دیده نشده است. سخنگویان طالب حداکثر تلاش می کنند ازجنگ پنجشیر حاشیه بروند و به مسایل دیگری بپردازند. اما افکار عمومی پس از اعلام قیام عمومی از سوی رهبری جبهه آزادی بخش افغانستان داغ شده است.

گزارش ها از داخل پنجشیر مشعر اند که حملات و زخم زنی های پی هم در تمامی نقاط علیه عوامل بیگانه با شدتی باور نکردنی آغاز شده است. زخم زنی مداوم در سفید چهر، عمرض، ملسپه، سنگانه و دو سوی جادۀ باریک منتهی به گلبهار، تلفات دشمن را افزایش داده است. این درحالی است که به سالروز ترور مسعود بزرگ دو روز باقی مانده و احتمال وقوع انفجار اجتماعی برضد طالبان وجود دارد.