-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

فهیم دشتی و ودود خان به دستور جنرال جرأت کشته شده اند

 گزارشنامه افغانستان به استناد اطلاعات سه منبع - یکی پنجشیر، سخنگوی طالبان و شاهد صحنه - اطلاع یافته است که فهیم دشتی و جنرال ودود خان ذره به دستور جنرال دین محمد جرأت کشته شده اند.

جنرال جرأت و نفراتش، پیش از بمباران پهپاد های امریکا و ورود نیروی زمینی طالبان به پنجشیراعزام شده بودند و ظاهراً ازکابل به خانه اش در روستای درخیل رفته بود. اما ناگهان درآن جا بیرق های کلان طالبان را از موتر بیرون کرده و روی موتر، دم راه و خانه اش برافراشته بود که بعد آن که قوای مقاومت ازین خیانت مطلع می شوند، یک قوۀ مسلح به سرپرستی گل حیدر برای مقابله با وی شتافته و دعوا و کش و گیر سختی به وجود آمده بود. فهیم دشتی و جنرال ودود درمشاجره دو طرف حاضر بودند ودو طرف دست به ماشه، درگیری شده و فهیم و ودود به دستور جنرال جرأت گلوله باران شدند.

 طیارات بی سرنشین پاکستان بعد ازین ماجرا، مواضع سرکوهی و سلاح های سنگین تکاوران مقاومت را در ارتفاعات زیربمباران گرفته و سپس قوای حشری طالبان درامتداد جاده به سوی عنابه، تاواخ، زمان کور و دشتک راه باز کرده است.

جنرال جرأت از ده سال پیش روابط خود را با آی اس آی پاکستان محکم کرد. وی قبلاً با حلقات سپاه قدس ایران وابسته بود و مستمری دریافت می کرد؛ اما زمانی که جبهه ملی به رهبری استاد ربانی مدتی کوتاه درکابل شکل گرفته بود؛ سپاه قدس از جرأت خواسته بود که زیرنظر جبهه ملی کار کند. اما جرأت به آی اس آی پیوست. خانه جرأت کنار سفارت پاکستان درکابل است و چندی پیش نیز یک نمایش دروغین طالبان خشن را در تلویزیون خویش سازماندهی کرده بود تا تلویزیون « افغانستان» را در انظار عمومی رشد بدهد.

گروه طالبان پیش ازین، مولوی آغامیر فرزند غلام را والی پنجشیر گزینه کرده بودند؛ اما بعد از اشغال کابل، آی اس آی سخت درتلاش بوده است تا جنرال جرأت به حیث والی پنجشیر معرفی شود.