-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

کودتای عجیب ای اس آی برضد آمریکا و قطر

  قرار بود ملا برادر یک  حکومت به ظاهر مشترک بسازد. سررشته در دست قطر بود تا اعلام کابینه شود؛ ولی یک روز پیش رئیس ای اس ای داخل کابل شد و توسط شبکه حقانی  برنامه دوساله و آمریکایی ها را نقش بر آب کرد.

 فهرست کابینه را  تغیر داد؛ حتی برادر زخمی شد و تمام ارکان دولت در  دست شبکه حقانی گذاشت و  کندهاری و  قطری ها را رخصت کرد. فشار بر کرزی و  عبدالله را شدید ساخت.  رئیس دفتر عبدالله حاجی قهار عابد از طریق قاچاق با ایران ترکیه فراری شد.  دیگران در کابل گروگان مانده اند. قطر از صحنۀ سیاسی و نظامی کنارزده شد و تمام امور را ظاهرا شبکه حقانی دردست دارد.

  در اصل متخصصین پاکستان عملا  کار های فوری را پیش می‌برند. پاکستان مستقیم اعلان کرد که به خاطر  شروع پروسه کاری متخصصین پاکستان در دفاتر کابل کار نمایند تا زندگی و کار به حالت عادی برگردد. والی کنر یک مفتی پاکستانی تعیین شده تا تمام  جنگلات  کنر زده شود و به پاکستان انتقال یابد. میلیون ها دالر عاید درخت ها به جیب پاکستان می ریزد. بالای معادن فعلا به شدت کار دارند.

اطلاعات می رسانند بعد از آن که آرامش نسبی دست دهد، طالبان پنج هزار نیروهای البدر را به کشمیر انتقال می دهند تا کار کشمیر را تمام یا یکسره نمانید  وقتی از ناحیه کشمیر  فکر شان اندکی راحت شده تا آن زمان بالای مردم  در قشلاق های تاجیکستان  کار دارند تا برای یک قیام آماده باشند و اقدامات پاکستان از طریق شمال درجریان است.

  همین حالا  باند حکمتیار به دستور  ای اس آی  از مناطق دیگر اسلحه خریداری دارند و به ولایت کندز انتقال می‌دهند. تفنگ های بی صدا از طریق افراد ارتباطی به تاجیکستان قاچاق می شود. برنامه ریزی شده است که در آینده نزدیک  افراد سرشناس تاجیکستان ترور شده و انفجاراتی درآن کشور روی دهد. هدف ازین اقدامات، جلب حمایت امریکایی را به دست آورند.

جنگ در تاجیکستان یعنی جنگ در روسیه است  و واکنش روسیه دوباره باعث فعال شدن آموزشگاه های تروریستی درپشاور می شود که در آن افراطیون روسیه و آسیای میانه تحت آموزش تروریستی قرار می گیرند؛ زیرا هیچ گاهی آمریکا از ذخایر  آسیای میانه چشم دور نخواهد  کرد.

استراتیژی چین تغییر کرده و ناگزیرخواهد شد که به نفع آسیای میانه موضع بگیرد؛ مگر این که آرام نگاه کند تا طالب روسیه را  زمین گیر کرده و هند را درگیر بحران کشمیر سازد تا راه برای چین و پاکستان باز شود و آنگاه آمریکایی ها را از آسیا بیرون برانند.