-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

من از کابینه طالبان استقبال می کنم


به تشویش بودم که نشود فیض حمید - رئیس آی اس آی، رهبران طالبان را قانع کند که دریک مرحله با رهبران خود خواندۀ دوران جمهوری سه نفره و قارچ های زهری سیاسی عصر کرزی- غنی سرو کله بجنبانند و از هر جمع یکی را به جرگه کابینه خود داخل کنند که غائله مؤقتاً بخوابد تا زمینه برای فاز بعدی فراهم شود و سپس سرهرکدام شان زیربال شان و مردمان غیر طالب از نظر هویتی، سیاسی و فرهنگی به طور کامل خیشاوه شوند.

مثال، هرگاه حتی درظاهر، تصمیم می گرفتند که نقاب جلالت مأبی عبدالله درصورتش بماند؛ به عطا نور قناعت پیشه، یک امتیاز درحد معاونت یک وزارت، به جنبش ملی یک والی یا سفارت، به محقق و خلیلی هم چیزی درهمین حدو حدود؛ انحطاط سیاسی عمر دو باره پیدا می کرد و ویروس آن سخت مزمن می شد.

 نخبه گان خود خوانده، با دادن اعلامیه های چاپلوسانه، امید داشتند که ساختار مسخره جمهوری سه نفرۀ غنی به امارت سه نفره طالبی تغییرصورت داده و یک «غلام خانۀ» دیگر شروع به کار کند و امور به کام شان شود. اعضای باشگاه «اقلیت خائن» در دوبی، اسلام آباد وآسیای میانه قابو می دهند و بو می کشند؛ اما چنان می نماید که درهمان جا ها با ذلالت و خفت پیرخواهند شد و جایداد های ناجایز شان نصیب ایله جارهای تازه آمده خواهد شد.

خوشبختانه آن چه اتفاق افتاد، یک پس گردنی به محفل منتظران رنگ زرد بود. وضعیت جدید، به انگیزۀ قوی مبارزه ملی برای آزادی افغانستان جان دو باره می دهد و همزمان با بروز شاخص های دفاع ملی درشرایط جدید، اردوگاه سیاسی، مدنی و نظامی مقاومت ملی را به شکل منجسم تری موقعیت می دهد. تاریخ خونین افغانستان یک باردیگر پوست می اندازد و مبارزه با نیروی شرور و متحجر داعش - طالب اکنون چشم انداز روشن تری دارد و جبهۀ مقابله تاریخی برای نجات افغانستان، رو در رو و بدون موانع «معامله گران»، « نخبه گان مطرح!» و تیکه داران تنظیمی و قومی شکل می گیرد.

زمین به آسمان بخورد، ارتش پاکستان توانایی ایجاد وضع الجیش اشغالی در پنجشیر و درهیچ جای افغانستان را ندارد و بنیاد های تقویتی نظامی در میدان عمل، مضمحل خواهد شد. پنجشیر تبدیل به سینگیانک له شده نخواهد شد. پاکستانی ها وچینی ها از جا خالی کردن جنون آمیز امریکا از اماکن نظامی وراهبردی افغانستان، مشعوف اند و تجهیزات پیچیده ای از دستگاه های پهپادی، اطلاعاتی و مخابراتی را درکابل و بگرام مستقر ساخته اند. محافل دردهلی و وواشنگتن، هنوز گلیم عزای راهبردی خود را برنه چیده اند و فاتحه گیری ادامه دارد. بعد از ختم تیمار داری، با سیما و شمایلی عبوس تر، بی رحم تر و دم و دستگاه مرگ آفرین تر به بازی عملیات مخفی درافغانستان بر می گردند.