-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

منبع مقاومت ملی: پاکستان محموله های پول جعلی را به کابل منتقل کرده است.

 

کانال اطلاعاتی مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان خبر داده است که پاکستان به طالبان پول جعلی چاپ کرده و درحال انتقال به افغانستان است.

رضا باقر، رییس بانک مرکزی پاکستان گفته است که برای عمل‌کرد روان سیستم بانکی در «حکومت طالبان»، پاکستان می‌تواند در چاپ پول افغانستان کمک کند. این پول قبلاً چاپ شده و حالا خبرآن به رسانه ها داده شده است.

به گزارش روزنامه «اکسپرس تریبون» چاپ پاکستان، درصورت آزادنشدن ذخایر ارزی بیش از ۹ میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان، پاکستان حاضر به حمایت اقتصادی است. اما پاکستان به بحران اقتصادی مداوم مواجه است و تأمین مالی مخارج طالبان عمدتاً به دوش امارات و قطراست که تا کنون منتظرتصمیم بین المللی اند.