-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

طالب، به دست خودش، قبرخود را می کند

 سخنگوی طالبان به بی‌بی‌سی گفته است که آنان «صدای مسلمانان» در کشمیر زیر اداره هند را بلند خواهند کرد. سهیل شاهین به بخش هندی بی‌بی‌سی گفت که «ما به عنوان مسلمان حق داریم صدای مسلمانان کشمیر، هند و یا هر کشور دیگر را بلند کنیم.»