-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

او دشمن کسی بود که کلمه «دانشگاه» را به کار می برد

 یادداشتی از استاد یونس طغیان ساکایی

حمیدالله فاروقی بیش از هفتادسال عمر دارد. خوش داشت که لقب استاد را کمایی کند، آمد دانشگاه و با رتبه علمی پوهنیار شامل کادر علمی دانشکده اقتصاد شد. پس از کارنامه های وزارت خویش به حیث رییس پوهنتون کابل مقرر شد. او همه کسانی را که کلمه دانشگاه را به کار میبردند، دشمن می انگاشت. شهروندان افغانستان را به چند کتگوری تقسیم کرده و خود را شهروند دست اول می خواند. با شعبه فارسی دری دشمنی می ورزید، به خاطری که در لوحه پشت دروازه دیپارتمنت نوشته بودند «دیپارتمنت فارسی دری».

از کارنامه های او یکی و کوچکترین آنها این بود که دو موتر زره شخصی خود را برای خود کرایه گرفته بود، چهار ، پنج تن بادیگارد مسلح داشت که در راهروهای پوهنتون او را همراهی می کردند. یگان بار به صنف درسی هم می رفت و بادیگاردهایش دهلیز ها را گزمه می کردند. دانشگاه را دوشید و حالا خوار و زبون در یک لاگر دیده می شود

یاد داشت: مطابق قانون تحصیلات عالی هیچ کس با درجه ماستر و عمر بالای سی سال نمی تواند عضو کادر علمی دانشگاه شود.