-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

گریزمولوی های فاسد از جبهۀ جنگ پنجشیر


داوود دریاباری

 این تکاورپیر که هنوز درسنگر مقاومت ایستاده، جنرال شاولی خان دره است. افسر تحصیل کرده و توپچی مسلک.  دوران حکومت نجیب قوماندان قطعه 88 توپچی بود.

 حالا برمیگردم به نشانه وهدف :

احمدمسعود که در پنجشیر به احیای مقاومت اقدام کرد انتخابش برای مردم دره همین فرمانده  رشید بود.

ولی چار تا ملای وندگیر گفتند که این آدم کمونیست است. اگر این فرمانده شود ما اطاعت نخواهیم کرد. از جمله عطالرحمن سلیم/مرستیال شورای مصالحه/که الان به ترکیه گریخته و کارش فروش ویزا در بازار سیاه است!