-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

طالبان تغییر کرده اند


طالبان تغییر کرده اند؛ کشور، رسماً وبالفعل ایالت پنجم پاکستان شده است. با این حال، شاهد موضع گیری های عجیبی هستیم که باورکردنش تنها محال نیست؛ معاصی کبیره است. 

یک گروه از «کارشناسان! مسایل سیاسی افغانستان»، از طیف و قشری، درشبکه های جهانی، تحت نام کمک به وضعیت مردم افغانستان، نسبت به همین ادعای غلط که طالبان تغییر کرده وممکن است تغییر کنند یا مجبوراند تغییر کنند؛ زیگنال مثبت می دهند.

‏حالا لطف کنند به یک نمونه از هزاران مورد کشتار، به این خبر توجه کنند: جعفرحیدری در تایمنی کابل در محضر عام به گلوله بسته و کتاب زنده گی اش متلاشی کردند.

 او هزاره، متاهل، آموزگارفروتن، قهرمان ورزش، ماستر حقوق و یکی از فعالان جامعه مدنی بود.