-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

تلفات سنگین طالبان در آستانۀ ورودی پنجشیر


صفی حساس

طالبان از کوهی مشرف به ده‌کده‌ی گلبهار بالا می‌روند و در نزدیکی پوسته های مقاومت سنگر می‌گیرند. جنگ بین دو طرف آغاز می‌شود و در حین درگیری از بلنداهای سَردربند ( که نقطه مقابل همان موقعیت است)  با حملات توپخانه‌ای مورد هدف قرار میگیرند. به گفته شاهدان صحنه و مردم محل طالبان بیشتر از صد نفر کشته و زخمی داشته و از ساحه متفرق شده اند.

بنا به برخی گزارش ها، چهل تن آن‌ها اسیر گردیده اند.

درهمین حال خراسان نیوز گزارش کرد: طالب ها همین اکنون در گلبهار پروان در یک کمین از طرف فرمانده حامد سیفی که صورت گرفته بود و در محاصر هستند  تعداد تلفات طالبان تا اکنون معلوم نیست.