-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۶, سه‌شنبه

یافته های مهم

 مجموع خبرها و یافته ها نشان می دهد که طالبان و پاکستان درجنگ افغانستان با خفت وخواری های گیج کننده یی رو به رو خواهند شد.