-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

قطعات خارجی آمادۀ هجوم به پنجشیر شده اند

 

جلسه فرماندهان طالب با رئیس آی اس آی درهوتل سرینا / دستیار بن لادن دروزیراکبرخان

تا این دم، نمایه های آمار تلفات جنگی قطعات نخبه تعرضی طالبان نشان می دهد که در هفته اول جنگ درچهار استقامت در محور پنجشیر، زیربنای ظرفیت تهاجمی طالبان درهم شکسته است. این درحالی است که جنگ های اصلی هنوز آغاز نه شده و نبرد تاریخی در مرحله « جنگ و جاده» است. ورود ناگهانی رئیس آی اس آی به هوتل سرینا همزمان بود باجلسات فشرده بین قوماندانان طالب  رئیس آی اس آی، رایزنی روی نحوۀ مقابله با خطر رو به گسترش پنجشیر به دیگر مناطق ( کوهدامن وافغانستان شمالی).

از مطالعۀ داده های منابع متفاوت درصحنه برمی آید که طالبان واحد های ویژه وریزرفی نیروهای تروریستی خارجی را به میدان جنگ وارد کرده اند. یک مفرزۀ سری مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که هم اکنون امین الحق دستیار وبادیگار اسامه بن لادن که همزمان با خروج قوای امریکا ناگهان از پاکستان وارد ننگرهار شده بود، از سه روز به این سو در وزیراکبر کابل مرکز گرفته است.