-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

قوارۀ این خفاش را به خاطر بسپارید

 مولوی امین الحق نام دارد. این چهره را به یاد داشته باشید که از پیشقراولان دشمن، درقتل ساکنان پنجشیر و تطبیق سیاست تخلیۀ مردم از بستربومی شان است. تنها، جنرال جرأت و پسرش، بچه فهیم قسیم یا حمید خراسانی نیست. ازین خفاشان کسان دیگری هم درخنجر زنی به مردم پنجشیر وجود دارند. 

عکسش را گذاشتم تا درصبح فردای فرار نیروهای اشغالگر پاکستان از پنجشیر، این خائن را به دادگاه صحرایی حاضر بسازید. امین الحق از قریه دشت ریوت است و از مدت ها پیش برای تروریستان جاسوسی می کرد. ارگان امنیت ملی درگذشته از عمل کرد همه ای این جغد ها مطلع بود؛ اما چشم به فعالیت های شان می بست. این معما اگر گشوده نشود، حضور همان مسوولان امنیتی درصفوف مقاومت ملی بسیار خطرناک خواهد بود.

امین الحق همراه با پسرش خانه به خانه مردم خودش را به طور ثوابی به پاکستانی ها معرفی می کند.

نجیب بارور درین باره نوشت:
پنجشیر بارها در چنین شرایط قرار گرفته است. همیشه تعداد اندک اجیر از درون راه‌خانه را به دشمن نشان داده‌اند. اما در بدتریننجیبن  شرایط دوباره بلند شده است. پنجشیر یک خاصیت عمومی دارد، مبارزانش را سربلند می‌کند، اما در طول تاریخ اجیرهایش عمر کوتاه داشته‌اند.
 بسیار به‌زودی اجیر طایفه از پنجشیر مفقود می‌شوند. فقط تلاش کنید اجیرهای امروزی را لیست کنید. فرصت اجیرکُشی .می‌رسد. پنجشیر یک قانون نانوشته دارد. روی صخره‌هایش یک‌زمان نوشته بود: جاسوس اعدام می‌شود!