-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

تخلیه غیرنظامیان درپنجشیر تکمیل شد/ فاز اصلی نبرد فرارسید

 خبرهایی دریافت شده که نشان می دهد اهالی غیرنظامی از زون های جنگی ولایت پنجشیر تخلیه شده اند. سراز امروز، ما باید منتظر اتفاقات جنگی در جبهه پنجشیر باشیم. واحد های ضربتی مقاومت ملی سرگرم نقشه کشی روی تغییر هندسۀ جنگ در پنجشیر اند. به تجربه می توانم بگویم که در پنجشیر دو حادثه می آید: یا طالبان به سرعت از دره خارج می شوند؛ یا به امید دفاع و مقابله دربرابر نیروهای مقاومت درمواضع قایم می شوند. پاکستان تکبر خود را نمی شکند و احساس بنده این است که طالبان زیادی به دام و کمین خواهند افتاد وتمامی تجهیزات جنگی شان تصرف خواهد شد.