-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه

شعیب نظری: افراد طالبان به مصرف تابلیت K روی آورده اند


شعیب نظری یکی از هواداران طالبان برای نخستین بار به گزارشنامه افغانستان مواردی را نوشته است که درخور تأمل است. به نظرمی رسد که شماری از افراد با تقوا درصف طالبان از حاکمیت این گروه درشهرها روز به روز نارضایتی نشان می دهند.

ایشان نوشته است که بازار خریدوفروش تابلیت های نشئه آور درکابل دوباره رونق یافته است.

بنا به ادعای او «مجاهدین» طالب در ظرف یک‌ماه به مصرف تابلیت نشئه آور K رو آورده اند. تابلیت  فروشان به مشتریان عادی هر تابلیت را مبلغ 700 افغانی؛ اما برای نفرات امارت اسلامی ( با دادن تخفیف) مبلغ 500 افغانی به فروش می رسانند.

وی به نکات جالب دیگری نیزاشاره کرده و گفته است که مجاهدین امارت اسلامی در دست شویی های وزارت خانه ها به گونۀ نا منظم و بی رویه، موهای بدن خود ( سنت های خویش را) می تراشند و به هر طرف پخش می کنند. وضعیت وزارت خانه ها به اتاق های حمام، شباهت یافته است.

وی همچنان مدعی است که برای هر وزارت خانه ماه وار شصت لک افغانی برای مصرف نان،  تیل و چراغ  پرسونل امنیتی شان اختصاص داده است. همچنین نفرات طالبان دریشی های دامن دار نظامی را که قبلاً برای افراد پلیس زن در قطعۀ سرحدی دوخته می شد، می پوشند و در شهر کابل گشت و گذار می کنند!