-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

قوماندان گل حیدر با 2 بچه بی ریش خویش به ایران گریخت!


براساس یافته های گزارشنامه افغانستان، قوماندان گل حیدر عامل اصلی واگذاری پنجشیر به شبکه حقانی به ایران گریخت.

 وی دیروز ساعت 3 بعد از ظهر همراه با دو بچه بی ریش خویش به ایران گریخته است. نوراحمد کوچی که او را تا ایران همراهی و کمک کرده بود؛ با 20 هزار دالر انعام به کابل برگشت. 

گل حیدر یکی از برنامه ریزان سقوط پنجشیر از داخل بود که درتماس با آی اس ای و شبکه حقانی پروژه را عملی کرد. وی با آن که در خانه دکترعبدالله یک گوشه لمیده بود، درانظارعامه به شدت منفور شده و احساس نا امنی می کرد. وی خانواده اش را پیشاپیش به ایران فرستاده بود.