-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳۰, جمعه

5 میلیارد کلدار کمک پاکستان!

 پاکستان ظاهراً بحران اقتصادی و حالت اضطراری درحاکمیت طالبان را با پرداخت 5 میلیارد کلدار! رفع می کند. یک کشورضرب صفر شده را می توان با 5 میلیارد کلدار روی پا کرد؟

 بودجه کم شیمه پاکستان برای اداره کردن یک دولتی که از بنیاد برانداخته شده، نا ممکن است. این مبلغ پول، برای نجات طالبان از فروپاشی، به گفته جنرال ضیاء الحق در حد یک «مومپلی» است.

 این سیروم، کوتاه مدت است. به نظر می رسد که تلاش های پاکستان برای کسب مشروعیت وجلب همکاری های مالی برای طالبان عملاً هیچ نتیجه یی به بار نیاورده است.