-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

تشکیل قطعه 600 نفری اجیران پنجشیری در روستای دره

 

طالبان به قوماندان ملک از درۀ پنجشیر یک تشکیل نظامی 600 نفری متشکل از اجیران محلی را منظور کرده اند. هدف ازین استخدام خائنان داخلی، کاهش تلفات شباروزی طالبان درجنگ های چریکی است. نفرات طالبان درکابل حین توزیع مواد خوراکی به بی جا شده گان ولایات شمال به خانواده های پنجشیری از توزیع مواد خوراکی امتناع کرده و گفته اند که شما حق ندارید چرا که طالبان در پنجشیر کشته شده می روند. 

مواجه سازی مردم محل با مقاومتچی ها هدف دوم است. طالبان محاسبه کرده اند که دربرابر مقاومتچی ها باید خون اجیران محلی پنجشیری بریزد تا شکاف میان آن ها هرگز مرمت نشود. 

هدف سومی آن است که با افتادن برف، امکان حملات چند طرفۀ قوای مقاومت برنیروهای اجنبی ممکن است افزایش یابد. تخلیۀ دره از قوای انبوهی که قبلاً وجود داشت، بیانگر همین امر است.