-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

عروسی با 80 میلیون پول دزدی

کمال الدین نظامی معامله گر و تسلیمی پنجشیر از هشتاد میلیون پول دزدی از بانک ملی پنجشیر، دردهلی هندوستان پسرش را با دختر بسم الله خان محمدی معامله گرقرن، نامزد کرد و محفلی بزرگ نامزدی وی را در آن جا تدارک دیده بود.

 این در حالی است که آن پول ها از بیت المال ‌و معاش معلمین ومامورین آن ولایت بوده ‌که بیشتر پرسونل اداری پنجشیر از چند ماه بدینسو معاش اخذ نکرده اند.