-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

درغل بابا با این آدم هم آهنگ کرده بود

 

عبدالاحد فردین

غنی و محب، دو روز پیش از فرار، نقشه فرار می کشیدند. محب، چندین بار با این عرب که نماینده مشاور امنیت ملی امارات بود، ملاقات کرد. بکس های غنی به کمک همین ها بدون تلاشی در موتر های مخصوص از میدان دوبی بیرون کشیده شد. 

جمهوریت دزدان و وطنفروشان این گونه بود. بابای دزد و فراری باز می گوید که فرصت نیافت تا بوت هایش را بپوشد.

به نقل قول از یک دیپلمات افغان که شاهد صحنه بوده، هنگام نشست طیاره غنی به امارات، افراد مربوط به شیخ طحنون، مشاور امنیت ملی و مسوول استخبارات امارات از اشرف غنی استقبال می‌کنند و بکس های شان را مستقیماً از طیاره به وسایط نقلیه انتقال و بدون چک امنیتی بیرون می‌کنند. غنی و همراهان بعداً به شکل نورمال از بخش خاص میدان خارج می‌شوند.

شیخ طحنون همچنان مالک کمپنی GAAC/G42 اماراتی اس که قرارداد مدیریت و امنیت میدان هوایی کابل را نیز دارد. یک روز پیش از فرار و روز فرار نیز آقای غنی و محب با مسوول استخبارات امارات در کابل چندین ملاقات داشته است تا ترتیبات فرار را هماهنگ نمایند.