-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

پاکستان بدون مالکیت برافغانستان می میرد

 

آری، این منازعۀ تاریخی به همین اندازه خطرناک است. افغانستان آزاد و متمدن، قطعاً باعث تجزیه پاکستان شده واز هرلحاظ آن کشور را مختنق می سازد. جنگ پاکستان جنگ برای بقا است.

به این افسارگسیخته گی توجه کنید:

عمران خان در مصاحبه تلویزیونی با TRT World وابسته به دولت ترکیه گفت دولت ایالات متحده "دیر یا زود" باید طالبان را که اکنون بر افغانستان حکومت می کند ، به رسمیت بشناسد.

وی افزود: امریکا پس از سقوط کابل به دست طالبان، «شوکه و سردرگم» شده است.

عمران خان از خط قواعد دپلوماتیک واضحاً منحرف شده است. به این دلیل ساده: چرا پاکستان خودش اول طالب را به رسمیت نمی شناسد که از نکتایی بایدن خودش را آویزان کرده که طالب را به رسمیت بشناس! چنان چپ و راست فعالیت دارند که گویی سرنوشت پنجاب یا کراچی پاکستان درخطر قرار گرفته باشد.

این دستوریک کشورمستمری بگیر امریکا به امریکا است. چه فکر می کنید؟ چرا عمران از فرط برافروخته گی، امریکا را ملزم به شناسایی طالبان می کند؟ این حکم، از سراطمینان نیست؛ از نهایت اضطراب وتشویش از آینده است. برخلاف عرف دپلوماتیک، عمران خان مهارگفتار خود را از دست داده است. قریشی و عمران خان درین روزها، به هردری می کوبند تا طالبان را از تباهی ( که خود شان اکنون احساس کرده اند) وارهانند.