-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

جنرال فیض حمید درکابل کشته شده است؟

ارشاد نور دربرگۀ خود نوشته است که جنرال فیض حمید در جلسۀ معرفی رئیس جدید آی اس آی - ندیم احمد انجم - حضور نداشته است.
درهمین حال به نقل سعیدی صاحب گفته شده که فیض حمید همراه با ده تن از همراهانش درکابل کشته شده است. 
به نظر می رسد که جنگ فزیکی بین شبکه قندهاری طالب و فیض حمید، حادثۀ غیابت فیض حمید را سبب شده است.

افزون برین، سوال هایی را خلق کرده که چرا وی در جلسه یی مهم که ندیم احمد انجم به جای وی معرفی گردید و از خودش (فیض حمید)  به حیث قوماندان قول اردوی پشاور نام برده شد؛ از جلسه غایب بود.
 گفته شده که روزنامه نگاران آخرین باری که او را دیده بودند، درهوتل سرینای کابل بود که ظرف 12 ساعت جنگ وبمباران پنجشیر را سازماندهی کرده بود. اما از آن زمان به طور معجزه آسایی مفقودالاثر شده است.