-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۶, دوشنبه

طرح غنی و محب قبل از فرار چی بود؟


منبع اطلاعاتی درکابل گزارشی را ارسال کرده است که نشان می دهد غنی و محب قبل از واگذاری کابل به شبکه حقانی، طرح تحویل دهی امرالله صالح را روی دست داشتند. 

این طرح بین غنی، محب و جنرال طارق پاکستانی آماده بود. 

مساله تحویل دهی امرالله صالح یک هفته قبل از سقوط کابل زمانی مطرح شده بود که پروسه عقب نشینی قدم به قدم از کابل و ورود نیروهای شبکه حقانی نهایی شده بود. 

در طرح محب، غنی و جنرال طارق، جا به جایی هسته های شبکه حقانی درکارته نو، خانه گلاب منگل و چند مکان دیگر در مسیر جاده میدان هوایی، تایمنی، شکردره و قره باغ مورد تصویب قرار گرفته بود.

قرار بود امرالله صالح طی یک پروگرام مرتبه به شبکه حقانی تحویل داده و مانند دکترنجیب الله دریک نمایش خیابانی به دارآویخته شود. بین غنی و محب مرتباً و فرماندهان شبکه حقانی تا آخرین لحظه فرار رابطه مخابراتی بر قرار بوده است. درین مدت امرالله صالح ظاهراً از ماجرا بی اطلاع بوده است. 

در احوالی که قرار بود برنامه تحویل دهی امرالله صالح تطبیق شود، ناگهان برای صالح یک تکس مسج می رسد. فرستندۀ پیام نوشتاری یک عضو ارتباط آی اس آی بود که قبلاً با شخص امرالله صالح روابطی داشت. درپیام گفته شده بود: هدف اصلی خودت استی از کابل خود را بکش.

صالح فوری دست به کار شده و شبانه به جای نا معلوم و سپس به پنجشیر فرار می کند. 

 درگزارش قید شده است که برنامه غنی و محب آن بود که قبل از واگذاری پایتخت و صفرسازی اردوی کشور، تمامی رهبران سیاسی و نظامی شمال را به یک ترتیبی به دام شبکه حقانی بیاندازند؛ اما غنی و محب زمانی از پیگیری این پروسه تا لحظات آخر منصرف شدند که از یک نقطه یی به آن ها تفهیم گردید که خود شان نیز ممکن است درپایان کار اسارت رهبران سیاسی، آماج طرف مقابل قرار داشته باشند. یعنی با وجود هم آهنگی با پاکستان و شبکه حقانی، ترس چنان بر روح شان غلبه کرد که بعد از فرار امرالله و دوستم و عطا، خود شان نیز از ارگ به سوی ازبکستان گریختند.

غنی حتی سر معاون خودش هم نقشه کشیده بود که به پاکستان تحویل اش بدهد که موفق نشده با فرار صالح  خود غنی دید که برنامه  افشا شد، دست به فرار زد وگرنه طرح این بوده که با تیم خویش در ارگ باقی می ماند و قدرت را به طور رسمی تحویل شبکه حقانی می داد و در یک سازگاری مرتبه همه تیم اش در موقف های خویش باقی می ماندند. 

وقتی برنامه افشا شد  رئیس ای اس ای به کابل آمد و توافقات دوحه را که آمریکای ها طرح نموده بودند در اثر یک کودتا برهم زد که تا حالا دیگر طالبان ‌از رنج تهی دستی به دامن اسلام نه بلکه به دامن یهود و نصارا افتیده اند.  به هر دری می زنند و با عذر و زاری که کمک  کنید؛کسی به داد شان نمی رسد.