-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

مولوی فتنه گر، سند سقوط پنجشیر را درخانۀ دکترعبدالله جعل کردگزارشنامه افغانستان به اطلاعی دسترسی یافته است که بعد از کودتای داخلی در پنجشیر از سوی شماری از فرماندهان خائن و مفرزه های خارجی نظیر حزب تحریر، یکی از مهم ترین مهره  شبکه حقانی به اسم  مولوی امین الحق از ناحیه دشت ریوت فورا  یک گروپ ده نفری از  ملا ها را ترتیب داده  به صفت میانجی با احمد مسعود دیدار کرد. 

  امین الحق بعد می آید به کابل و به خلیل حقانی می‌گوید  احمد بیعت خویش را اعلان نمود. شبکه حقانی فوری اعلام کرد که احمد مسعود بیعت کرده است. احمد به وی فقط گفته بوده که به جای جنگ، اول صلح و مفاهمه را ترجیح می دهد.

مولوی امین الحق ابلیس بعداً می آید به خانه دکترعبدالله. درهمین خانه یک تفاهم نامه بین احمد مسعود و خلیل حقانی را جعل می کند.

در پایان ورق ذکر می کند که نظر به این فقرات، پنجشیرآمادۀ تسلیم است و سلاح های خود را تحویل می دهد؛ یک والی برای شان تعیین می کنیم و کار تمام می شود. این سند جعلی درخانه عبدالله با اطلاع عبدالله ساخته می شود و فیلمی ازین تک و دو ها هم موجود داست. 

امین الحق دو باره نزد احمد مسعود می رود. 

احمد مسعود می پرسد: به تو کی گفته بود که سند کتبی را جعل کن؛ امضاء هم کرده ای و به شبکه حقانی هم گفته ای که اعلام هم بکند؟ به اجازه کی این کار را کردی؟

مولوی امین الحق دشت ریوتی از سند انکار می‌کند در حالی که سند موجود است با امضای خودش.

 احمد مسعود سپس با قهراز وی روی می گرداند و هیأتی را شامل ایزد یار و الماس زاهد تعیین می کند اما برنامه طالبان حمله بر پنجشیر بود و این همه رفت وآمد ها یک حرکت اغفال بود. شبکه حقانی باردیگر مولوی امین الحق را به پنجشیر می فرستد تا خبردهد که طالبان فردا ساعت یک بجه آتش بس می کنند. درحالی که برنامه اصلی، حمله برپنجشیر بود و با الماس نیز برای ظاهرنمایی ملاقات کردند. 

همزمان با هجوم بر پنجشیر، تمام شبکه های مرتبط با آی اس ای، حزب تحریر و شبکه حقانی که از سال ها پیش تعبیه شده بودند، فعال شده و به سوی اهداف از قبل تعیین شده یورش بردند و پنجشیر سقوط کرد.

درین آوان صالح ریگستانی در دره پارنده ازین مولوی جاسوس می پرسد که تو به کدام حق، درسندی ساخته گی امضاء و بیعت کردی؟ مولوی به بهانۀ دیدار با احمد مسعود از ساحه فرار کرد. حالا شبکه حقانی یک موترلوکس دراختیار قرار داده و به حمایت حقانی ها بالای قوماندانان مقاومت کار می کند. القصه، یکی از عوامل اصلی توطئه سقوط پنجشیر همین شخص بود.