-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۴, چهارشنبه

جنگ شدید در پنجشیر/ تلفات مرگبار طالبان

گزارش می رسد که جنگ سختی میان طالبان و نیروهای مقاومت درسه نقطۀ پنجشیر روی داده است. 

 نیروهای جبهه مقاومت شب گذشته و امروز دریک رشته عملیات غافل‌گیرانه از دو طرف در قریه زمان‌کور ولسوالی عنابه این ولایت، به طالبان تلفات سنگنین وارد کرده‌اند. 

اطلاع از رقم تلفات مشعر است که طالبان حدود 70 تن کشته و زخمی داده و راه های منتهی به داخل عنابه را مسدود کرده اند. منطقه زمانکور بسیاراراضی پیچیده دارد و قشون مقاومت دربلندا های حاکم سنگرساخته اند.

درهمین حال خبر می رسد که درنبرد های صاعقه آسا در منطقه کورابه، زمان کور و گردنه های اطراف دشتک، طالبان سراسیمه شده و با از دست دادن رنجرها و ماشین های جنگی متحمل تلفات سختی شده اند. یک گروه 20 نفری طالبان بدخشانی به نیروهای مقاومت تسلیم شده اند.

طالبان به عنابه نیروهای تقویتی بیشتری وارد کرده اند و با تجمع نیروی انسانی قصد دارند مواضع کوهستانی قشون مقاومت را از بین ببرند. اما طالبان ومشاوران پاکستانی ره خطا می روند. زمین پیچیدۀ منطقۀ جنگی خاصتاً سنگرگاه های متغییرکوهستانی چهاراطراف، غیرقابل تسخیر است و نیروی مهاجم هرچه نیروی بشری وارد میدان کند، مثل درخت توت تکانده می شود. روزهای آینده شاهد تغییرات تازه یی خواهیم بود.