-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه

اثبات دروغ سازی برادر درغل بابا

 برادر اشرف غنی رئیس جمهوردزدُ با نیش خند می گوید که  169 میلیون دالر سه کانتینر میشود!

یعنی او این مقدارمبلغ را دزدی نکرده است.

بیائید حساب کنیم که راست می گوید یا پرده پوشی می کند؟

100 دالرآمریکایی، یک گرام وزن دارد. 

وزن یک‌هزار تا بانکنوت صددالری، که 100,000 دالر شود، 1 کیلوگرام است. 

1میلیون دالر، 10 کیلوگرام میشود.

پس وزن 169 میلیون دالر، 1690 کیلوگرام است.

1690 کیلوگرام، 241 سیر می‌شود.

241 سیر، 16 بوری/خریطه‌ی پانزده سیره است.

برای انتقال پانزده بوری پول صد دالری، شما تنها به یک مینی‌وَن (فلانکوچ یا تونس) نیاز دارید. سه کانتینر برای چی؟

درغل بابا چهار چرخبال را برده بود با پنجاه نفر. استخبارات روسیه بعداً فاش کرد که دریک چرخبال فقط بسته های «سُرغچ» دالر بار زده شده بود؛ درسه تای دیگر، جماعت دزان نشسته بودند.