-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳۰, جمعه

افتخاربه انتحاری ها ، اعتراف صریح به جنایات نابخشودنیست

 

      نوشته ی : اسماعیل فروغی

     چگونه می شود انتحاررا جزء افتخارات یک ملت دانست؟

     چطورمی توان قطعه قطعه شدن صدها جوان و نوجوان دردانشگاه ها، آموزشگاه ها و ورزشگاه ها را افتخاریک ملت پنداشت ؟

     آیا ازهم دریدن هزاران انسان بیگناه درمساجد ، درمسال ها ، تکیه خانه ها ، محافل عروسی و ورزشگاه ها افتخاریک ملت است ؟ هرگز نه .        

     دیروزسراج الدین حقانی سرپرست وزیرامورداخله ، ارچند با چهره ی پوشیده ؛ اما درحضوررسانه ها ـ پیش چشمان سازمان حقوق بشروسایرسازمانهای بین المللی، پیش نظرسی آی ای ، دولت امریکا ، اتحادیه ی اروپا وکشورهای اسلامی؛ ازخانواده های کسانی قدردانی ودلجویی نمود که هزاران کودک و زن ومرد بیگناه را با انتحارخویش بیرحمانه قطعه قطعه کرده وهزاران خانه وخانواده را داغدارنموده اند.

     اودرهوتل انترکانتیننتال کابل ـ جایی که قبلاً انتحاری های تحت فرمان اش سه بارحمام خون برپاکرده بودند ، انتحارکننده گان ــ این قاتلان دانشجویان ، ورزشکاران ، فرهنگیان ، هندوباوران وقاتلان هزاران کودک و زن و مرد بیگناه را " قهرمانان وطن " خطاب کرد.

     سراج الدین حقانی با این عمل خویش ، ازیکسو به ریش امریکا وسازمان ملل متحد خندید که با وجود تحت پیگرد بودن شدید ، منحیث وزیرداخله ی مملکت ، ازخانواده های انتحاری قدردانی ودلجویی کرد. ازسوی دیگرآگاهانه یا ناآگاهانه اعتراف نمود که تمام انتحاری های خونین وهلاکتباری که برخی را ازنام داعش اعلام نموده اند ، همه وهمه کارطالبان بوده وافتخارتمام انتحاری ها ، تنها وتنها به طالبان مربوط می شود. اوباکمال افتخاراعتراف نمود که قاتلانِ تمام دانشجویان ، ورزشکاران ، سربازان ، فرهنگیان و مردم بیگناه ، طالبان بوده اند. و به آن افتخارهم می نمایند.

     اما :

     اما این قدردانی ازانتحاری ها واعتراف صریح به کشتارهای بیرحمانه و قطعه قطعه کردن های جوانان ،زنان و کودکان بیگناه ، تکانه ایست برای بیداری مردم ـ تا قاتلان بیرحم فرزندان وعزیزان شان را بهتر بشناسند . هوشدارباش محکمی است برای کلیه اقشار، اصناف و تمام گروه های قومی کشورتا همه با هم دربرابرجهل ، تعصب ، انتحار، زورگویی وتروربپا بخیزند. فریاد دادخواهی و مبارزه برضد وحشت واشغال را بلندتروهمه گانی ترکرده ، رستاخیزملی شان را با پیگیری و قوت بیشتر درسطح ملی و بین المللی تارسیدن به پیروزی ادامه بدهند .