-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۲, پنجشنبه

شکست قریب الوقوع طالب درپنجشیر/ مقدمات حکومت مؤقت

 

شکست پاکستان کم کم نمودار شده وظرف هفته های آینده به سجل تاریخ تبدیل می شود.

از قراین معلوم می شود که پاکستان در خیزبلند جنگی و عملیاتی درافغانستان با شکست رو به رو شده است. مهم ترین شکست طالب – پاکستان، گیرافتادن دردامگۀ پنجشیر است که هرگز توان تسخیرآن را ندارند. حتی نشانه هایی از آشفته گی کاروان های طالب درخط جاده می شود. مسوولان جبهه مقاومت از یک تهاجم گسترده و ناگهانی برمواضع مشترک ارتش پاکستان وطالبان اشاراتی می دهند.

 هیولای چینی ساکت شده؛ روس ها که از حضوربالفعل دنیای غرب در «پسکوچۀ» جنوبی اش ( افغانستان) آسوده خاطر شده، تسلیحات بازماندۀ امریکا در دست طالبان را «بم ساعتی» می نامد و اتحادیه اروپا و امریکا نیز به مثل سگ کتک خورده به وسیلۀ پاکستان و تروریسم از افغانستان بیرون رانده شده و زخم های حیثیتی خود را می لیسند.

دپلوماسی پاکستان درشناساندن رسمی طالبان به دنیا ( حتی برای خودش) به بن بست خورده و اقتصاد زیرصفر، تحریم مالی طالبان، و دامنه گیری مقاومت مسلحانه در سنگرگاه حوزۀ پنجشیر، تعامل فوق العاده پیروزمند امام علی رحمان با فرانسه، آغاز رزمایش دوبارۀ جنگی کشورهای همسود در تاجیکستان، اوضاع را دراوضاع شکنندۀ طالبان، آماده به یک چرخش معکوس ساخته است.

درحالی که پاکستان وطالبان، به آدرس دنیا، با یک زبان، با حربۀ تروریسم هشدار می دهند، همه چیز خیلی زود ترموعد انتظار درحال اتفاق افتادن است. یک میلیارد یورو تعهد مالی کشورهای بزرگ صنعتی جهان، به نظر می رسد که اولاً برای طالبان نیست؛ ثانیاً به نظر می رسد به یک حکومت مؤقت بعد از طالبان هزینه شده باشد.